W tym roku pisaliśmy w naszej szkole egzamin DSD I. Składał się on z 2 części: pisemnej oraz ustnej. Pierwsza, odbywająca się 9 marca, była podzielona na rozumienie ze słuchu, czytanego tekstu i pisanie dłuższej wypowiedzi, trwające kolejno 50, 60 i 75 minut. Po każdej części uczniowie spędzali 10 minutowe przerwy w czytelni.

Na egzamin ustny przeznaczone były 3 dni. Został przeprowadzony w dniach 15-17 marca. Każdy przystępujący przedstawiał wcześniej przygotowaną 5-minutową prezentację, poprzedzoną krótką rozmową na wybrany przez dwuosobową komisję temat. Na koniec egzaminatorzy zadawali pytania związane z prezentacją. Po 15 minutach mieli oni czas na podsumowanie wypowiedzi i przyznanie odpowiedniej ilości punktów. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.                    

                                                     Filip Bierówka, Piotr Czech, Marta Jaglarz, Julia Kaszowska,
                                                     Monika Marzec, Aleksandra Młyńska                                            

Szukaj


Zdjęcia szkoły

  • sp1_10_19
  • sp1_1_19
  • sp1_1_4_19
  • sp1_1_5_19
  • sp1_1_6_19
  • sp1_2_19
  • sp1_7_19
  • sp1_8_19
  • sp1_9_19
  • szkola-16