Informuję, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się, dnia 25 czerwca 2021r., według następującego harmonogramu:
•    I tura 8.00 – 9.30 dla klas VII-VIII – sala gimnastyczna następnie spotkanie z wychowawcą w sali,
•    II tura 10.00 – 11.00 dla klas IV-VI – sala gimnastyczna następnie spotkanie z wychowawcą w sali,
•    III tura 11.30 – 12.30 dla klas II-III – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali,
•    IV tura 13.00 – 14.00 klasa I – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali.

   Bardzo proszę aby rodzice uczniów oczekiwali na dzieci przed szkołą. Wychowawcy po spotkaniach ze swoimi oddziałami sprowadzą uczniów do wejścia głównego i oddadzą pod opiekę rodziców.

   Na teren szkoły mogą wejść tylko przedstawiciele zarządu rady rodziców, trójek klasowych oraz zaproszeni rodzice.

   Przypominam o obowiązkowym stroju galowym dla uczniów.

Lucjan Rówiński - dyrektor szkoły