"Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał w swoim życiu
pracować nawet przez jeden dzień"

Konfucjusz

 

Doradca zawodowy to osoba, która udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Spotkania z nim mają formę indywidualnych lub grupowych porad zawodowych. W swej pracy uwzględnia możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczniów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

   Doradcą zawodowym w naszej szkole są Pani Weronika Głąb. Zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się w formie lekcyjnej dla klas VII i VIII (informacje o terminach dostępne w zakładce KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO). Zarówno uczniów jak i rodziców zapraszamy też do korzystania z konsultacji indywidualnych, w tym celu prosimy kontaktować się bezpośrednio z doradcą.

   Przydatne linki do miejsc z różnymi materiałami:

  1. przygotowanymi przez Panią W. Głąb - zobacz tutaj...
  2. dotyczącymi planowania swojej kariery szkolnej/zawodowej - zobacz tutaj..

"ZAPRASZAM - CZEKAM NA WŁAŚNIE CIEBIE!"


 

 

Projekt pt.  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego finansowany ze środków unijnych


Ważny  link - zobacz tutaj...

Cel: wsparcie orientacji zawodowej
   Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

Zakres wsparcia
1.    Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły
2.    Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”
3.    Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym
4.    Zakłada się objęcie zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkich zainteresowanych uczniów gimnazjów na terenie Małopolski w latach 2017-2021

Planowane do realizacji zadania:
Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. We wszystkich zainteresowanych publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie Województwa Małopolskiego  zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w ramach, którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów. Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego.

Partnerstwo:
•    Lider projektu: Województwo Małopolskie
•    Organ prowadzący – Gmina Wieliczka
•    Partner koncepcyjno-merytoryczny – Centrum Pedagogiki i Psychologii - Politechnika Krakowska