"Garść" informacji o terapii EEG BIOFEEDBACK

 1. co to jest biofeedback EEG - zobacz informację...,

 2. co to jest biofeedback EEG - zobacz prezentację... .

Kto może uczestniczyć w terapii EEG BIOFEEDBACK?

 1. uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 2. uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym,

 3. pozostali uczniowie po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Rodzice ucznia zakwalifikowanego na terapię EEG biofeedback powinni:

 1. złożyć wniosek o przyjęcie na terapię - zobacz wniosek...,

 2. zapoznać się z regulaminem korzystania z terapii oraz go zaakceptować - zobacz regulamin...,

 3. przedstawić aktualne badanie EEG wraz z opisem oraz orzeczeniem lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii.

Wszystkich dodatkowych informacji o terapii udzielają
pedagog i psycholog szkolny

Szukaj


Zdjęcia szkoły

 • sp1_10_19
 • sp1_1_19
 • sp1_1_4_19
 • sp1_1_5_19
 • sp1_1_6_19
 • sp1_2_19
 • sp1_7_19
 • sp1_8_19
 • sp1_9_19
 • szkola-16