You are currently viewing 103 URODZINY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

103 URODZINY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

,,Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków.
Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy.
Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem.
I to jest bezwzględnie pewne.”

Ignacy Jan Paderewski, Pamiętniki

11 listopada jest świętem państwowym, które rokrocznie obchodzone jest w tym dniu dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów (od 1795 do 1918 roku). Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937r., a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 roku.

Z okazji 103 lat odzyskania Niepodległości przez nasz Kraj, uczniowie klasy 4d, pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Olchawy i nauczyciela historii Pana Jakuba Pieczary, przygotowali krótki film upamiętniający trudną drogę Polaków do momentu odzyskania swojej wolności. Aby go zobaczyć wystarczy „kliknąć” w kadr zamieszczony poniżej.

Uczniowie klasy 3b, wraz ze swoją wychowawczynią Panią Moniką Kyrc, też przygotowali prawdziwie autorski spektakl związany z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Aby go zobaczyć też wystarczy „kliknąć” w kadr pochodzący z Ich filmu, który znajduje się poniżej.

Serdecznie dziękujemy Paniom Małgorzacie Olchawie, Monice Kyrc, Panu Jakubowi Pieczarze i niezwykłym uczniom klasy 4d oraz 3b za przygotowanie wzruszających filmów. Może w przyszłym roku uda nam się wreszcie przeżyć Narodowe Święto Niepodległości razem podczas akademii… I zaśpiewać cudowne, polskie pieśni patriotyczne…

Dyrekcja szkoły