You are currently viewing 21 listopada – Dzień Życzliwości

21 listopada – Dzień Życzliwości

21 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się akcja z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Działanie to miało na celu promowanie wśród najmłodszych dobrego zachowania oraz uprzejmości wobec innych osób. W związku z tym każdy miał możliwość wykazać się serdecznością, wrzucając do przygotowanej skrzynki kartkę z życzeniami.

Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy uczniowie chętnie układali i zapisywali przepiękne pozdrowienia, dzięki temu mogli jednocześnie podszkolić umiejętności pisania oraz adresowania swojego listu.
Wierzymy, że dzięki zwiększonemu zaangażowaniu emocjonalnemu i ciekawości uczniów, 21 listopada będzie przez nich zapamiętany.

Aneta Kuźma