You are currently viewing 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

Dnia 26 stycznia 2017 r. w naszej bibliotece odbyły się eliminacje do gminnego etapu 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Konkurs Recytatorski przeprowadzony został w formie 4 odrębnych turniejów:
– TURNIEJ RECYTATORSKI – uczestnik musiał przygotować wiersz oraz fragment prozy. Całość wystąpienia nie mogła przekraczać 5 minut;
– TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” – repertuar i forma prezentacji mogły być dowolne (np. teatr jednego wiersza, łącznie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem i rekwizytem);
– TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar miał obejmować dwa utwory śpiewane oraz jeden utwór recytowany;
– TURNIEJ „TEATR JEDNEGO AKTORA” – obowiązywało przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki.


Jury w składzie: p. Krystyna Kurnik, p. Aneta Kuźma / p. Justyna Ryś, p. Maria Pająk-Wilk oraz p. Justyna Szewczyk, wyróżniło łącznie 7 uczestników.
Do etapu gminnego zakwalifikowali się:
– TURNIEJ RECYTATORSKI: Julia Sala (2a), Alicja Turecka (2a), Adrianna Słowiak (2c), Kinga Halama (2c);

– TURNIEJ „WYWIEDZONE ZE SŁOWA”: Klaudia Krzyszkowska (1c) i Adrian Kowal (3a);

– TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ: Natalia Ślusarczyk (1d);

– TURNIEJ JEDNEGO AKTORA: Katarzyna Tatomir (3g) i Aleksander Szewczyk (3g).

Serdecznie gratulujemy!!!

Justyna Szewczyk, Maria Pająk-Wilk