You are currently viewing 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

Dnia 29 stycznia 2018 r. w naszej bibliotece odbyły się eliminacje szkolne do etapu gminnego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.

Konkurs Recytatorski przeprowadzony został w formie 4 odrębnych turniejów:
– TURNIEJ RECYTATORSKI – uczestnik musiał przygotować wiersz oraz fragment prozy. Całość wystąpienia nie mogła przekraczać 5 minut;
– TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” – repertuar i forma prezentacji mogły być dowolne (np. teatr jednego wiersza, łącznie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem i rekwizytem);
– TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar miał obejmować dwa utwory śpiewane oraz jeden utwór recytowany;
– TURNIEJ „TEATR JEDNEGO AKTORA” – obowiązywało przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki.

Jury w składzie: p. Aneta Kuźma, p. Maria Pająk-Wilk oraz p. Justyna Szewczyk, wyróżniło łącznie 12 uczestników.
Do etapu gminnego zakwalifikowali się:
– TURNIEJ RECYTATORSKI: Anna Mikoś (4b), Katarzyna Hardyn (7a), Aleksandra Kokoszka (2f), Alicja Turecka (3a), Adrianna Słowiak (3c), Kinga Halama (3c);
– TURNIEJ „WYWIEDZONE ZE SŁOWA”: Klaudia Krzyszkowska (2c) i Kaja Krzyszkowska (7b);
– TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ: Natalia Ślusarczyk (2d) i Dominika Gwóźdź (3c);
– TURNIEJ JEDNEGO AKTORA: Agnieszka Lupa (2f) i Zuzanna Sladkowska (3c).Serdecznie gratulujemy!!!

Justyna Szewczyk, Maria Pająk-Wilk