You are currently viewing 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Eliminacje do etapu gminnego
68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w formie 4 odrębnych turniejów:

A) TURNIEJ RECYTATORSKI:

– uczestnik powinien przygotować jeden wiersz i fragment prozy.
Całość wystąpienia dla kl. I-III i IV-VI nie powinna przekraczać 3 minuty, a dla kl. VII-VIII nie powinna przekraczać 5 minut.

B) TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”:

– repertuar i forma prezentacji są dowolne (np. teatr jednego wiersza, łącznie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem i rekwizytem). Występ nie może przekroczyć 7 minut.

C) TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:

– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki.   Występ nie może przekroczyć 30 minut.

D) TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ:

     – repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane i jeden utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany. Występ nie może przekroczyć 10 minut.

Recytator nie może zgłosić repertuaru prezentowanego w innych konkursach.

 * * *
Zgłoszenia chętnych do dn. 10.01.2023 r. w bibliotece szkolnej.

Etap szkolny konkursu przeprowadzony zostanie w dniach 16-25.01.2023 r.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie podany w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!!!

 * * *

Aktualizacja:

Eliminacje szkolne do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się w poniedziałek 23.01.2023 r. w bibliotece szkolnej wg następującego harmonogramu:

 I tura: 9.45 (lekcja 3) – kategoria „Poezja śpiewana”,

 II tura: 10.40 (lekcja 4) – kategoria „Recytacja” klasy 1-3,

III tura: 12.35 (lekcja 6) – kategoria „Recytacja” klasy 4-8 oraz „Wywiedzione ze słowa”.

Uczestników obowiązuje strój galowy. Bardzo proszę o przyjście do biblioteki na przerwie.

Na czas trwania przesłuchań konkursowych uczniowie są zwolnieni z lekcji, w pozostałych uczestniczą zgodnie z planem.

Serdecznie zapraszamy!!!

 * * *

Załączniki – karty zgłoszenia:

Karta – poezja śpiewana

Karta – recytatorski i wywiedzione ze słowa

Karta – Teatr 1Aktora

REGULAMIN okr 2023