You are currently viewing „Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji plastycznej”

„Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji plastycznej”

W ramach obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu:

„Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji plastycznej”

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu:
* Pogłębianie umiejętności rozumienia aforyzmów.
* Rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży.
* Pogłębianie umiejętności wypowiadania się w formie plastycznej.
* Zachęta do tworzenia prac plastycznych, których inspiracją jest książka.
2. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę plastyczną ilustrującą wybrany aforyzm lub myśl o książce.
3. Aforyzmy i myśli o książce mające stanowić inspirację prac plastycznych podano w załączniku.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
5. Format prac do wyboru: A1, A2, A3.
6. Praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie dane autora:
imię i nazwisko, klasę oraz numer wybranego aforyzmu lub myśli o książce.
7. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do dn. 30.11.2017r.
8. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

załącznik.pdf