You are currently viewing AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 2021

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 2021

W dniach 15-17 września uczniowie świetlicy po raz kolejny uczestniczyli w akcji ”Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło ”Myślę więc nie śmiecę” stanowi nasz wspólny manifest do zanieczyszczających środowisko.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że porzucone śmieci to nie tylko zagrożenie dla przyrody, ale i dla naszego zdrowia. Uczniowie klas pierwszych i trzecich zaopatrzeni w rękawiczki, worki i grabie posprzątali plac zabaw przylegający do szkoły oraz jej otoczenie.

Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w tym przedsięwzięciu i widać było, że wywarło to na nich duże wrażenie. Sprzątanie poprzedził pokaz slajdów, filmów i programów edukacyjnych, które uzmysłowiły im wagę problemu. Odbyły się również zajęcia, podczas których uczyli się jak prawidłowo segregować śmieci. Zwieńczeniem naszego udziału w akcji było wykonanie proekologicznych plakatów i prac plastycznych.

Jadwiga Wojciechowska-Bruzda
Aneta Kocoń