You are currently viewing Andrzejkowa  dyskoteka!

Andrzejkowa dyskoteka!

Zarząd Samorządu Uczniowskiego zaprasza na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się 28 listopada.

W imieniu ZSU – Paulina Kot