You are currently viewing Angielski z Samirą i Victorem

Angielski z Samirą i Victorem

Przez ostatnie dwa tygodnie nasi uczniowie mieli niezwykłą okazję do sprawdzenia i szlifowania swoich umiejętności w komunikacji w języku angielskim…

Wszystko za sprawą wyjątkowych gości, którzy odwiedzili nasze gimnazjum. Byli to wolontariusze organizacji AIESEC: Samira, która przyjechała do nas aż z Iranu oraz Kanadyjczyk z chińskimi korzeniami, Victor.

Każde z nich nie tylko przybliżyło nam kulturę, tradycję i sposób życia w ich krajach, ale przede wszystkim pomogli naszym gimnazjalistom przełamać barierę językową. Ich prezentacje i pomysły na interakcje w języku angielskim były niezwykle stymulujące i wymagały od naszych uczniów reagowania w różnych sytuacjach, dzięki czemu mogli w praktyce wykorzystać umiejętności nabywane na lekcjach języka angielskiego. Było dużo śmiechu, pytań, zabaw, gier i wiele okazji do porozmawiania z naszymi gośćmi nie tylko w trakcie lekcji ale także podczas przerw.

Natomiast zdecydowanie najwięcej korzyści językowych odnieśli uczniowie, którzy wraz z rodzicami zgodzili się na goszczenie Samiry i Vitora w swoich domach. Serdecznie dziękujemy rodzicom Marysi Frąk z kl. IIb, Kasi Zastawny z kl. Id, Dawida Klimondy z kl. IIh oraz Julii Kasprzyckiej z kl. I

Monika Płoszaj-Stan