BLOG

Jak to jest iść do pracy?

Warsztaty zawodoznawcze w Firmie IG Kraków

Sukcesy naszych uczniów

w konkursach języka angielskiego

Sukcesy w 68. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

Eliminacje gminne

Dzień Kobiet, tych małych i tych większych

w Punkcie Przedszkolnym w Bogucicach

Deklaracja dostępności 2023

Informacje ogólne Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce. Data publikacji strony […]

Rok Wisławy Szymborskiej

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Radość czytania” inspirowany poezją Wisławy Szymborskiej.