You are currently viewing ”Bo najważniejsza jest miłość”

”Bo najważniejsza jest miłość”

 

Jak co roku w naszej gminie odbyły się Wielickie Dni Integracji.

Jest to czas spotkania wielu środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnymi ale nade wszystko to spotkanie osób z niepełnosprawnymi i ich najbliższych.

Dlatego też MGOPS zorganizowało konkurs plastyczny ”Bo najważniejsza jest miłość”.

Konkurs miał na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych postawy szacunku dla drugiego człowieka, promowania idei świata bez uprzedzeń, pogłębianiu wrażliwości i integracji społecznej.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział w konkursie przygotowując oryginalne i kreatywne prace.

 

                                                                      opracowała Jadwiga Wojciechowska-Bruzda