You are currently viewing BohaterON w Twojej szkole – w Naszej szkole!

BohaterON w Twojej szkole – w Naszej szkole!

Nasi uczniowie kolejny raz wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Projekt realizowany jest pod patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Partnerem merytorycznym Projektu jest Instytut Pamięci Narodowej. Celem Akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych oraz dobrowolne wysłanie kartki/listu/laurki z życzeniami. Nasi uczniowie wykonali także piękne kartki dla Powstańców które zostały wysłane do organizatorów.

Monika Kyrc