You are currently viewing „BohaterON – włącz historię” w SP1 Wieliczka

„BohaterON – włącz historię” w SP1 Wieliczka

To ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nasza Szkoła wzięła udział w tej akcji pierwszy raz w roku szkolnym 2018/2019. Koordynatorem szkolnym była mgr Monika Kyrc. Dzięki współpracy wszystkich nauczycieli, dyrekcji, pracowników szkoły, rodziców i uczniów udało się nam wysłać PONAD 200 KARTEK DO POWSTAŃCÓW.
Otrzymaliśmy piękne podziękowania: „To w dużej mierze dzięki pracy Państwa i Państwa uczniów do Powstańców Warszawskich trafiła rekordowa liczba dowodów uznania – 290 544 kartek, listów i laurek ze wzruszającymi życzeniami. Wierzymy, że przełożą się one na setki pięknych relacji międzypokoleniowych. Większość kartek i listów została już dostarczona Powstańcom i przyniosła im wiele pozytywnych emocji. Uczestnicy walk o stolicę piszą i dzwonią do nas, prosząc, żebyśmy przekazali Państwu, że pocztówki naprawdę do nich docierają, wywołując radość i wzruszenie. Ze względów zdrowotnych nie każdy Bohater jest w stanie odpisać na otrzymaną korespondencję.”
W tym roku szkolnym również przystąpimy do akcji i już dziś zapraszamy do tworzenia pięknych kartek.