You are currently viewing Ciekawi  goście  w  szkole

Ciekawi goście w szkole

W dniach od 23 do 27 września, już po raz drugi, gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy organizacji AISEC. Tym razem przyjechali do nas Amerykanin, Australijka, Egipcjanin, Chinka i Ukrainiec.

Każdy z nich przygotował prezentację na temat swojego kraju. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli było to niezwykle pouczające i ciekawe doświadczenie. Nie tylko dowiedzieliśmy się wielu często zaskakujących faktów o kulturze i historii każdego z krajów, ale także mieliśmy niepowtarzalną okazję do komunikowania się w języku angielskim. Wolontariusze chętnie odpowiadali na wszystkie pytania, a swoje prezentacje przygotowali w taki sposób, aby słuchacze brali w nich czynny udział, np. wolontariuszka z Chin uczyła posługiwania się pałeczkami i zapisywała imiona uczniów w języku chińskim, wolontariusz z Ukrainy każde pytanie nagradzał słodyczami przywiezionymi ze swojego kraju oraz wziął udział w lekcjach grupy uczącej się języka rosyjskiego, Amerykanin i Australijka byli nieocenieni w konwersacjach. Ze względu na swoje wyjątkowe poczucie humoru ulubieńcem wszystkich został okrzyknięty wolontariusz z Egiptu wzbudzając niemałe zaciekawienie językiem arabskim – uczniowie chętnie powtarzali słowa lub całe wyrażenia tłumaczone dla nich przez Mustafę.

Doświadczenie to uświadomiło uczniom, że nauka języków obcych to nie tylko sprawdziany, egzaminy i nudna gramatyka, ale także furtka do komunikacji, nawiązywania nowych znajomości, zdobywania cennych doświadczeń i poszerzania wiedzy o świecie.

Monika Płoszaj-Stan (nauczycielka j. angielskiego, organizatorka wizyty wolontariuszy)