Co ma wspólnego krawat ze świnką morską?

? Otóż…

21 listopada 2013r. ośmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Międzygimnazjalnym Konkursie Skeczy w Języku Angielskim „Always Look on the Bright Side of Life” w Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie. Uczniowie zaprezentowali się w dwóch „The Tie”, z którym zdobyli pierwsze miejsce i „The Guinea Pig” – wyróżnienie. Zwycięzcy konkursu to Maciej Juras z kl. 1b, Wojciech Loranty i Szymon Kozioł z klasy 2b. Obsadę „The Guinea Pig” tworzyły Anna Chochlińska z kl. 1b, Małgorzata Katra i Małgorzata Szpałek z kl.2b, Sylwia Bąk oraz Katarzyna Błaszczyk z kl. 2g.

Wszystkim aktorom należą się serdeczne gratulacje i słowa uznania za kreatywność, zaangażowanie i wielką pracę, jaką włożyli w opanowanie tekstu oraz przygotowanie scenografii oraz kostiumów. Stronę językową i artystyczną koordynowała nauczycielka języka angielskiego Pani Monika Płoszaj-Stan.