You are currently viewing Co słychać u „pierwszaków”? Garść informacji i zdjęć.

Co słychać u „pierwszaków”? Garść informacji i zdjęć.

W bieżącym roku szkolnym klasy pierwsze uczestniczą w licznych wycieczkach, warsztatach i koncertach. Celem organizowanych zajęć jest aktywne uczenie się poprzez osobiste działanie i doświadczenie.
Podczas koncertów muzycznych organizowanych przez Muzeum Żup Krakowskich z udziałem artystów Filharmonii Krakowskiej uczniowie oswajają się z kulturą. Poznają różne gatunki muzyki, tańce narodowe oraz głosy operowe. Słuchają ciekawych koncertów z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów muzycznych.

Zajęcia i warsztaty organizowane przez Kampus Wielicki wspomagają uczniów w praktycznym doświadczaniu i ukierunkowanym obserwowaniu świata, który spotykają wokół siebie w zakresie przyrody, matematyki, fizyki, chemii i in. Poznają historię naszego regionu i kraju, bezpieczne funkcjonowanie dzieci w internecie, poznają i doświadczają jak powstaje film podczas warsztatów filmowych.

Oprócz koncertów i warsztatów dzieci wyjeżdżają lub wychodzą na wycieczki integracyjno – poznawcze np. wycieczka do Legolandu, do teatru, do kina, wycieczki przyrodnicze i inne.

Mariola Taboł