Comenius

Skąd wzięła się nazwa Comenius
dla programów LLP
realizowanych wielostronnie
w ramach Unii Europejskiej?

Otóż patronem tego przedsięwzięcia jest Jan Amos Komeński (1592-1670). Był to jeden z największych myślicieli pedagogicznych w historii, całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Urodził się na Morawach, był ostatnim biskupem Jednoty Braci Czeskich w Polsce. Ponad 25 lat spędził w Polsce jako nauczyciel w szkole Rafała Leszczyńskiego. Pracował też w Anglii, Niemczech, Szwecji i Holandii.

Oto kilka, jakże mądrych, cytatów Komeńskiego:

  1. „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”
  2. „Nie trzeba ptaka prosić, by wyleciał – tylko klatkę mu otwórz”
  3. „Jeśli będziemy szanować dzieci jak osoby, nauczą się szanować nawzajem”
  4. „Dziecko jest klejnotem droższym niż złoto, ale bardziej kruchym niż szkło. Jakże łatwo można go zranić, a krzywdę spowodowaną naprawić się już nigdy nie da”
  5. „Kształcenie człowieka należy rozpoczynać w wiośnie życia”

Życiorys Komeńskiego został powyżej przedstawiony bardzo krótko, a i tak nikt się chyba nie będzie dziwił, że to od Jego nazwiska pochodzi nazwa programu – LLP Comenius…