You are currently viewing Congratulations!

Congratulations!

Uczniowie naszej szkoły, pracujący pod kierunkiem Pani M. Płoszaj-Stan, kolejny raz odnieśli niemały sukces w konkursie języka angielskiego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus. W sesji jesiennej aż pięcioro szóstoklasistów i jedna piątoklasistka uzyskali tytuł laureata. Są to (na zdjęciu od prawej): Natasza Wnuk (5a), Klaudia Kościółek (6b), Miłosz Kudlik (6b), Fabian Bzdyl (6b), Mikołaj Dworak (6b), Bartosz Żyła (6b).

Serdecznie gratulujemy!