You are currently viewing Dzień adaptacyjny dla przedszkolaków.

Dzień adaptacyjny dla przedszkolaków.

Informuję, że dzień adaptacyjny dla dzieci z oddziału 0 oraz Punktu Przedszkolnego w Bogucicach odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. w godzinach 8.00-11.00.

W danym dniu zgłaszacie się Państwo z dziećmi odpowiednio:

Oddział 0 – ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 (wejście od ul. Marii Konopnickiej)
Punkt Przedszkolny Bogucice – ul. Reformacka 76 (osiedle Bogucice – budynek świetlicy środowiskowej)

 

Z poważaniem

Lucjan Rówiński
Dyrektor szkoły