You are currently viewing Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Święto zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Celem akcji jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek był okazją do podziękowania naszym wspaniałym paniom bibliotekarkom za promienny uśmiech, pomoc w doborze lektur z zwłaszcza za to, że chętnie odwiedzamy szkolną bibliotekę, gdyż wiemy że jesteśmy w niej zawsze mile widziani.

”Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”
   Marek Tuliusz Cycero


opracowała Jadwiga Wojciechowska-Bruzda