You are currently viewing „Dzień  europejski” '2015

„Dzień europejski” '2015

Zarząd Samorządu Uczniowskiego rozstrzygnął prowadzony przez siebie konkurs pt. Dzień europejski.


Kto został jego zwycięzcą? Klasy 2a i 3b, które to w sali nr 10 stworzyły polski „kawałek Europy”. Na miejscu drugim uplasowała się klasa 1b (Anglia), na trzecim 1c (Włochy). Wyróżniono również klasę 2h (Litwa) i 2b (Białoruś).

Trzeba jednak przyznać, że wile klas miało niezwykle ciekawe pomysły pokazania „smaku” wylosowanego przez siebie europejskiego państwa! Gratuluję pomysłów!


Ilona Dziuba i Michalina Dębowska