You are currently viewing Dzień  Europejski

Dzień Europejski

Samorząd Uczniowski na początku roku szkolnego wystąpił z inicjatywą …

organizacji w szkole m.in. DNIA EUROPEJSKIEGO. I tak w dniu 27 listopada 2013r. odbyło się ocenianie efektów pracy uczniów i wychowawców. Sale lekcyjne zostały przystrojone w sposób ukazujący tradycje przydzielonego europejskiego kraju. Wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania, lecz niektóre pomysły spodobały się szczególnie. Oto wyniki:

  1. Miejsce I – klasa 1h, wychowawczyni Pani Elżbieta Duda, sala nr 22, kraj – Hiszpania
  2. Miejsce II – klasa 3a, wychowawczyni Pani Magdalena Parszywka, sala nr 4, kraj – Francja
  3. Miejsce III – klasy 1e i 2c, wychowawcy Pani Ewa Mistarz i Pan Grzegorz Kościółek, sala nr 8, kraj – Grecja

Zwycięzcom gratulujemy ! Punkty za miejsce na podium będą doliczane w konkursie pt. „Niezawodna klasa”.