Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

11 kwietnia br. w wielickim gimnazjum odbyła się akademia związana z Dniem Pamięci o Katyniu. W obecności pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. Przywitano szanownych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Pani Dyrektor Jolanta Kitlińska podkreśliła, jak ważna jest prawda o Katyniu, a poznanie jej to nasz moralny obowiązek. „Nie można wyrazić słowami ogromu tragedii. Jest to dla nas bolesna lekcja” – dodała Pani Dyrektor. Po tych kluczowych słowach zaproszono publiczność na część artystyczną.

Autorka scenariusza, Pani Liliana Syrkiewicz, zadbała o to, by wszyscy zgromadzeni na sali zrozumieli istotę kłamstwa katyńskiego. Dlatego na początku młodzi aktorzy z oddziałów 1c, 2g, 3f przybliżyli nam wydarzenia z końca lat trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy to Wermacht dokonał ataku na Polskę. Przewaga niemiecka doprowadziła do upadku między innymi Krakowa i Górnego Śląska. Od wschodu agresji dokonała Armia Czerwona, w efekcie której wzięto do niewoli około dwustu tysięcy żołnierzy. Oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy państwowych umieszczono w obozach.

Następnie w skupieniu i ciszy publiczność wysłuchała fragmentów listów znalezionych w mundurach poległych jeńców. Te krótkie zapisy były przesycone niewiedzą, co przyniesie kolejny dzień, ale i również nadzieją na szybki powrót do domu. Ważnym punktem programu było także zaprezentowanie wybranych scen z dramatu historycznego w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. Katyń. Prawda historyczna, przedstawiona w zakończeniu filmu, ukazuje akcję masowych rozstrzeliwań, która rozpoczęła się w 1940 roku. Rząd sowiecki winą za Katyń obarczył Niemców i nie wyraził zgody na podjęcie dochodzenia przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Dopiero w 1990 roku przyznano się, kto dokonał zbrodni.
„Tej nocy zgładzono Prawdę
W katyńskim lesie,
Bo nawet wiatr, choć był świadkiem,
Po świecie jej nie rozniesie…”
Przez pół wieku żyliśmy w kłamstwie katyńskim po to, by teraz móc głosić prawdę.
„I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.”
Żarliwa deklamacja poezji katyńskiej przeplatała się z profesjonalnym śpiewem szkolnego chóru przy akompaniamencie instrumentu muzycznego. Wykonano między innymi utwór Sławy Przybylskiej Gdzie są chłopcy z tamtych lat. Za mistrzowską oprawę muzyczną odpowiedzialna była Pani Jadwiga Szado.
Podczas akademii przywołano również wspomnienia z katastrofy smoleńskiej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. W wyniku tego wydarzenia zginęło dziewięćdziesiąt sześć osób, wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Kaczyński wraz z małżonką.

Uroczystość, która obejmowała wiersze, pieśni i treści historyczne, niezwykle rzetelnie wprowadziła widzów w atmosferę wydarzeń związanych z Katyniem. Dla wszystkich Polaków ten czas jest symbolem narodowego męczeństwa, dlatego naszym obowiązkiem jest mówienie o bolesnej i trudnej historii narodu. O naszych rodakach, którzy przelali krew w walce za ojczyznę i w końcu o historycznej prawdzie, której świadomość jest dla nas najważniejszą wartością.

Aneta Kuźma