Dzień Patrona Szkoły Kazimierza Wielkiego

7 marca każdego roku, wedle tradycji, obchodzimy święto patrona naszej szkoły Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych pod czujnym okiem wychowawców przygotowują akademię mającą upamiętnić jego zasługi. Nie brakuje więc filmów, plakatów, prezentacji czy folderów związanych z najmłodszym synem Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny.

Przed zaprezentowaniem ważnych wiadomości historycznych dotyczących życia Kazimierza Wielkiego, Pani wicedyrektor Jolanta Kitlińska powitała szanownych gości, po czym odśpiewaliśmy hymn szkoły.
W części artystycznej przygotowanej przez Panią Barbarę Fudali oraz Panią Jadwigę Szado wraz ze szkolnym chórem, czekały na nas różne niespodzianki. Na początku uczniowie oddziałów 1e, 1b i 1c przenieśli widzów do czasu objęcia tronu przez syna Władysława Łokietka – Kazimierza.

Reporter „Dziennika Królewskiego” poinformował o nie najlepszej sytuacji Polski. Państwo polskie podzielone lennymi księstwami zajmowało ówcześnie 100 tys. km². Problemem było również zaprzeczenie tego jakoby Kazimierz miał być prawowitym królem. Jedynym wsparciem, na jakie mógł liczyć władca był sojusz z Węgrami. „Nie mniej łaskawi” okazali się przedstawiciele Zakonu Krzyżackiego, którzy zatrzymali ziemię chełmińską i Pomorze Gdańskie. Nie zawsze było aż tak źle, dlatego po zbilansowaniu polityki Kazimierza można uznać go za Wielkiego. W ciągu 30 lat jego rządów Polska z małego zaściankowego państwa wyrosła na mocarstwo europejskie dużego formatu. To za panowania tego monarchy nastąpił intensywny rozwój Wieliczki. Rozbudowano między innymi istniejący wcześniej Zamek Żupny czy otoczono miasto murami.

Dzięki uczennicom oddziału 1g, które przeprowadziły krótki konkurs wiedzy o patronie szkoły, emocje sięgnęły zenitu. Do rozgrywki zaproszono przedstawicieli 2b, 3b i 3h. Pytania dotyczyły między innymi daty urodzenia i śmierci Kazimierza Wielkiego, liczby jego sióstr i braci, autora portretu króla lub nazwy miejsca, w którym znajduje się grobowiec władcy. Pierwsze miejsce zajęła 2b, drugie miejsce przypadło 3b, natomiast trzecie – 3h. Wszyscy otrzymali symboliczne dyplomy. Na koniec uczniowie 1h rozdali publiczności przygotowane na tę uroczystość foldery.
W tym dniu staliśmy się także świadkami pożegnania byłej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Agaty Kałki (3c) i powitania nowego reprezentanta gimnazjalistów – Jakuba Kostrza (2b). Nastąpiło w tym celu oficjalne przekazanie symbolicznego klucza do murów naszej szkoły. Pani Dyrektor Ilona Dziuba serdecznie podziękowała za serce i trud włożony w ciężką pracę oraz życzyła obojgu sukcesów na dalszej drodze edukacji.

Bardzo ważnym punktem tej akademii było również wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Przypomnijmy wyniki:
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce –Maksymilian Stańczyk (Gimnazjum w Niegowici),
II miejsce –Zuzanna Bartosik (Gimnazjum w Gdowie),
III miejsce –Magdalena Surmacz (Gimnazjum w Wieliczce).
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – Gimnazjum w Gdowie (Szymon Kwapiszewski, Magdalena Gomułka, Zuzanna Bartosik).

Organizowanie takich konkursów oraz zachęcanie uczniów do brania w nich udziału to ogromne przedsięwzięcie. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknej i ważnej dla Pani Agaty Dylawerskiej chwili otrzymania nagrody Dyrektora. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Aneta Kuźma

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Żyjemy w czasach, kiedy dostęp do informacji stał się łatwy. Dzięki telewizji, radiu, a zwłaszcza internetowi zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin życia i nauki nie stanowi żadnego problemu. Jednak ten zalew informacji powoduje, że większość młodych ludzi ma problemy językowe, a zwłaszcza ortograficzne. Aby wyjść naprzeciw tym problemom, upowszechniać kulturę języka i pracować nad poprawnością ortograficzną Gimnazjum w Wieliczce już po raz dwunasty zorganizowało Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który odbył się 17 lutego b.r.

Patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski oraz Starosta Wielicki Pan Jacek Juszkiewicz, który również jest fundatorem części nagród.
W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjów z powiatu wielickiego.
Konkurs składał się z trzech części.
Część pierwsza obejmowała dyktando, na treść którego składał się fragment powieści B. Prusa „Faraon”.
Część druga to korekta tekstu.
Część trzecia to tzw. test słownikowy, który sprawdzał szybkość posługiwania się słownikiem ortograficznym.
Punkty zdobyte we wszystkich częściach konkursu pozwoliły wyłonić zwycięzców indywidualnych i drużynowych.

Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce – Maksymilian Stańczyk (Gimnazjum w Niegowici)
II miejsce – Zuzanna Bartosik (Gimnazjum w Gdowie)
III miejsce – Magdalena Surmacz (Gimnazjum w Wieliczce)Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – Gimnazjum w Gdowie (Szymon Kwapiszewski, Magdalena Gomułka, Zuzanna Bartosik)

Nagrody zwycięzcom oraz podziękowania opiekunom zostały wręczone dn. 4 marca podczas akademii z okazji Święta Patrona Szkoły – Kazimierza Wielkiego.

Agata Dylawerska