You are currently viewing E-podręczniki
E-podręczniki Nowa Era

E-podręczniki

Informuję, że uczniowie otrzymali dostęp do e podręczników w ramach współpracy z wydawnictwem Nowa Era.

Poniżej prezentujemy instrukcje logowania do konta dla rodzica/opiekuna oraz ucznia.

Wybrane podręczniki zostają udostępnione dla klas 1,2,4,5,8

 

Instrukcje dla rodzica/opiekuna – plik .pdf, film instruktażowy

Instrukcja dla ucznie – plik .pdf