You are currently viewing Egzamin DSD I

Egzamin DSD I

W tym roku pisaliśmy w naszej szkole egzamin DSD I. Składał się on z 2 części: pisemnej oraz ustnej. Pierwsza, odbywająca się 9 marca, była podzielona na rozumienie ze słuchu, czytanego tekstu i pisanie dłuższej wypowiedzi, trwające kolejno 50, 60 i 75 minut. Po każdej części uczniowie spędzali 10 minutowe przerwy w czytelni.

Na egzamin ustny przeznaczone były 3 dni. Został przeprowadzony w dniach 15-17 marca. Każdy przystępujący przedstawiał wcześniej przygotowaną 5-minutową prezentację, poprzedzoną krótką rozmową na wybrany przez dwuosobową komisję temat. Na koniec egzaminatorzy zadawali pytania związane z prezentacją. Po 15 minutach mieli oni czas na podsumowanie wypowiedzi i przyznanie odpowiedniej ilości punktów. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.

Filip Bierówka, Piotr Czech, Marta Jaglarz, Julia Kaszowska,
Monika Marzec, Aleksandra Młyńska