You are currently viewing Grosz  do  grosza, a  będzie  kokosza…

Grosz do grosza, a będzie kokosza…


Notice: Undefined index: file in /home/gimwiel/ftp/wp-includes/media.php on line 1734

Dnia 6 grudnia w naszej szkole zakończyła się akcja pt. „Góra grosza”…

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Towarzystwo NASZ DOM, które corocznie od 13 lat organizuje tę akcję, utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci i pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę mieć swój dom i znaleźć uczucie, zrozumienie oraz efektywną pomoc dla siebie.

W naszej szkole udało nam się zebrać 257 zł. Za każdy oddany grosik – baaaardzo dziękujemy !

Zarząd Samorządu Uczniowskiego