You are currently viewing I  my  w  Niej  zagraliśmy !

I my w Niej zagraliśmy !

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

7 listopada 2013r. w naszej szkole powstał sztab 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab liczył 38 wolontariuszy, którzy w dniu 22 stycznia 2014r. zbierali pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Rozliczenie finansowe naszego sztabu znaleźć można tutaj

W imieniu Fundacji WOŚP wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy !