You are currently viewing I Powiatowy Konkurs Ortograficzny

I Powiatowy Konkurs Ortograficzny

I Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych powiatu wielickiego odbył się 17 lutego 2020r. , a jego organizatorem była Szkoła Podstawowa im Kazimierza Wielkiego w Wieliczce. Konkurs jest kontynuacją Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla gimnazjów, który trwał od 15-stu lat.

Celem konkursu było propagowanie kultury języka polskiego wśród uczniów oraz wypracowanie dobrych nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie wzięli udział uczniowie klas VII i VIII z 15-stu szkół podstawowych. Macierzyste szkoły dokonały wyboru jednego – najlepszego- uczestnika wg własnego regulaminu.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Pan Artur Kozioł oraz Starosta Wielicki Pan Adam Kociołek.
Konkurs składał się z trzech części: dyktanda ortograficznego, testu sprawdzającego znajomość zasad ortograficznych (korekta tekstu) oraz praktycznego korzystania ze słownika ortograficznego.

Wyniki I Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla szkól podstawowych powiatu wielickiego:

I miejsce – Gabriela Gumułka (SP im. H. Sienkiewicza w Zręczycach)
II miejsce – Emilia Moskowczenko (SP im. św. Jana Kantego w Gdowie)
III miejsce – Filip Francuz (SP im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici)

Wręczenie nagród ufundowanych przez Burmistrza MiG Wieliczka oraz Starostę Wielickiego odbyło się 4.03.2020r. podczas akademii z okazji święta Patrona Szkoły – Kazimierza Wielkiego- w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce o godz. 10.40. Wicestarosta Henryk Gawor wręczył finalistom trzy pióra wieczne i przekazał gratulacje uczestnikom konkursu. W przemówieniu dodał – Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie chcą dbać o poprawność językową w codziennym życiu, zwłaszcza teraz, gdy coraz częściej język polski jest narażony na niekorzystne zjawiska, trendy lekceważące poprawność w zakresie pisowni –i przy okazji zaprosił wszystkich uczestników do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Agata Dylawerska