Informacja na temat rekrutacji do oddziałów 1

Szanowni Państwo!

Informuję, że w wyniku rekrutacji do klasy 1 do przyjęcia zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zgłoszone do rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

Pozostaję w uszanowaniu
(-) Lucjan Rówiński