Jak Oni przepięknie czytają…

„Turniej Pięknego Czytania” – etap szkolny

Dnia 28 stycznia 2014r. w ramach obchodów „Roku Czytelnictwa” w bibliotece szkolnej odbył się etap szkolny „Turnieju Pięknego Czytania”…

Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa, zachęcenie młodzieży do doskonalenia techniki czytania i interpretacji tekstu, promocja działalności biblioteki w środowisku szkolnym oraz wzrost czytelnictwa książek.

Uczestnicy prezentowali dwa teksty:
1. wybrany przez siebie i przygotowany wcześniej,
2. obowiązkowy, ten sam dla wszystkich, wybrany przez organizatorów konkursu (z okazji Roku Wielkiego Jubileuszu UJ był to tekst zatytułowany „Nauk przemożnych perła”, dotyczący założenia krakowskiego uniwersytetu – fragment książki Jerzego Wyrozumskiego pt. „Kazimierz Wielki”).

Oceniane były płynność czytania i dykcja oraz interpretacja tekstu.

Jury w składzie Pań: Krystyna Kurnik, Maria Pająk-Wilk, Justyna Pokuta wyłoniło 3 laureatów:

I miejsce – Bartosz Wójcik (2f)
II miejsce – Anna Kielian (3g)
III miejsce – Adrian Sikora (3c)

Wyróżnienia otrzymali:

Martyna Windak (2f)
Aleksandra Kielian (1g)
Szymon Płoskonka (1g)
Aleksandra Czech (1b)
Aleksandra Krzanowska (1h)
Miłosz Kalinowski (1b)

Nagrody, ufundowane przez Kopalnię Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna, zostaną wręczone podczas uroczystości „Dnia Patrona Szkoły”

Zwycięzcy etapu szkolnego (I, II, III miejsce) będą reprezentować naszą szkołę w etapie gminnym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

Justyna Pokuta i Maria Pająk-Wilk