You are currently viewing „JEDYNKA” SADZI DRZEWA

„JEDYNKA” SADZI DRZEWA

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję Święta Drzewa. Celem akcji jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. W ramach tej akcji 11 października posadziliśmy drzewa na terenie naszej szkoły, bo:
DRZEWA TO PRODUKCJA TLENU
DRZEWA TO GIGANTYCZNY KLIMATYZATOR
DRZEWA TO FILTR POWIETRZA
DRZEWA TO POKARM DLA ZWIERZĄT
DRZEWA TO OCHRONA GLEBY
DRZEWA TO OCHRONA WÓD
DRZEWA TO OCHRONA PRZED WIATREM
DRZEWA TO OCHRONA PRZED POWODZIAMI
DRZEWA TO MIEJSCE ŻYCIA ZWIERZĄT

Monika Kaleta, Monika Kyrc