Classes

Oddziały 4-8

Klasy 4-8 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego pracują według strategii oceniania kształtującego:

Fee:

Oddziały 1-3

W każdej klasie uczniowie pracują z wykorzystaniem elementów metody oceniania kształtującego, dzięki której mają większą świadomość i celowość nauki oraz możliwość bezstresowego sprawdzania i doskonalenia swoich umiejętności szkolnych.

Fee:

Oddziały przedszkolne

Dzieci w wieku 4 i 5 lat spędzają czas w pięknej sali świetlicy środowiskowej w Bogucicach (ul. Reformacka 76 w Wieliczce).
Dzieci 6 letnie mają zajęcia w świeżo odremontowanym pomieszczeniu w budynku naszej szkoły (wejście od strony ul. M. Konopnickiej, przy placu zabaw).

Fee: