You are currently viewing „Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem”

„Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem”

Zapraszamy na cykl wykładów w ramach projektu Ucz się od mistrzów – wielicki uniwersytet młodzieży…… Jest to projekt Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Gminy Wieliczka i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony pod patronatem i przy wsparciu naszego Burmistrza – Pana Artura Kozioła. projekt ten zakłada upowszechnienie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko pojętą humanistyką, a także rozwój intelektualnych osobowości młodzieży i poszerzenie ich horyzontów. Ma on również za zadanie promocję języka ojczystego, rozbudzanie chęci i umiejętności wygłaszania samodzielnych opinii oraz budowania przekonującej argumentacji.

Wykłady odbywać się będą co 2 tygodnie w środy o godzinie 13:30 w CER Solne Miasto. Zbiórka o godzinie 13:00 w bibliotece szkolnej. Powrót około godziny 15:00.

Zgłoszenia i zapisy u polonistów lub w szkolnej bibliotece.


Justyna Pokuta i Maria Pająk-Wilk (nauczycielki biblioteki)