You are currently viewing Komunikat organizacyjny

Komunikat organizacyjny

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2021/22

Informuję, że msza św. na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w czwartek 23.06.2022 o godzinie 17.00 w kościele oo. Franciszkanów.

Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022:

I tura 8.00 – 9.30 dla klas VII – VIII oraz oddziały przygotowawcze – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali

II tura 10.00 – 11.00 dla klas IV – VI – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali

III tura 11.30 – 12.30 dla klas II – III – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali.

IV tura 13.00-14.00 klasa I – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali.

 

Z poważaniem

Lucjan Rówiński
Dyrektor szkoły