You are currently viewing KONKURS PLASTYCZNY „RUDOLF CZERWONONOSY”

KONKURS PLASTYCZNY „RUDOLF CZERWONONOSY”

Nauczyciele świetlicy szkolnej zapraszają do udziału w świątecznym konkursie plastycznym!

Regulamin konkursu
1. Cele konkursu:
– wprowadzenie w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia
– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci
– przedstawienie bajkowych postaci przez dzieci

2. Organizator konkursu: Świetlica szkolna

3. Zasady uczestnictwa: konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3

4. Technika wykonania:
– format prac: dowolny (forma płaska lub przestrzenna)
– technika wykonania: praca z materiałów z recyklingu
– każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę
– praca należy podpisać: imię, nazwisko, klasa

5. Czas trwania: 1.12.2021-17.12.2021
– do 17.12.2021 prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców świetlicy

6. Jury
Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców miejsc I, II, III. Prace zostaną udostępnione w postaci zdjęć lub zostanie przygotowana wystawa.

7.Kryteria wyboru prac:
Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:
– zgodność z tematem
– samodzielność,
– kreatywność,
– trudność,
– staranność wykonania