You are currently viewing Małopolski Konkurs Pięknego Czytania

Małopolski Konkurs Pięknego Czytania

Biblioteka szkolna SP1 zaprasza do udziału w eliminacjach szkolnych
do  XV edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

CELE KONKURSU:

  • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
  • Kształtowanie kultury czytelniczej
  • Rozwijanie twórczych talentów

Uczestnicy czytają przygotowany fragment prozy z ulubionej książki z kanonu literatury dla dzieci i młodzieży, zawierający dialog i opis.

Ocenie podlega:

  • dykcja (0-3 pkt.),
  • interpretacja tekstu (0-3 pkt.),
  • zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (1 pkt).


Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą w bibliotece szkolnej do dn. 4 listopada 2022 r.

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

I – ETAP SZKOLNY –  odbędzie się  9 listopada 2022 roku, podczas którego zostanie wyłoniony:

– jeden finalista z klas I –III,
– jeden finalista z klas IV –VI,
– jeden finalista z klas VII –VIII.

Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w XV edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania.

II – ETAP MIĘDZYSZKOLNY – przesłuchania finalistów etapu szkolnego odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  w Krakowie, ul. Rajska 1, Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci30 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!