You are currently viewing Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w VI LO w Krakowie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w VI LO w Krakowie

W dniu 1 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły, już po raz piąty, uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Warto także w tym dniu pamiętać
o tak ważnej skarbnicy języka ojczystego, jaką stanowi polska literatura. Jest to szczególnie istotne w Krakowie, który uzyskał 21 października 2013 r. tytuł Miasta Literatury w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.
Gimnazjaliści w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, najpierw wysłuchali wykładu p. Anny Jończyk pt. „Retoryka reklamy”. Następnie wykazali się swoją wiedzą w konkursie polonistycznym, dotyczącym poprawności językowej, bogactwa frazeologicznego, funkcji językowych, synonimów i antonimów, form gramatycznych.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu dla gimnazjalistów. Nasza drużyna w składzie: Zofia Śnieżko, Anna Loranty, Alicja Turecka – zajęła II miejsce.

Serdecznie gratulujemy!!!


Justyna Szewczyk