You are currently viewing Mikołajki  szkolne

Mikołajki szkolne


Notice: Undefined index: file in /home/gimwiel/ftp/wp-includes/media.php on line 1734

Dnia 6 grudnia 2013r. był u nas Św. Mikołaj, a właściwie było ich bardzo wielu…

Jest to już nasza szkolna tradycja. W tym roku za Św. Mikołaja przebrał się przewodniczący samorządu uczniowskiego – Łukasz Janus. Towarzyszył Mu Anioł i Diabeł. Każdy grzeczny uczeń otrzymał anielskiego cukierka, a niegrzeczni zostali „wysmarowani” diabelskim węglem…. To był wspaniały dzień.

Dodatkowo każda osoba, która założyła czapkę Św. Mikołaja była „chroniona” przed tym, czego najbardziej nie lubimy w szkole – nauczycielskiego „odpytywania” i kartkówek. Każdy uczeń z niecierpliwością czeka na kolejne takie wydarzenie…

Zarząd Samorządu Uczniowskiego