You are currently viewing Młodzi górnicy z klasy 2h

Młodzi górnicy z klasy 2h

Klasa integracyjna 2h wzięła udział w projekcie edukacyjnym pt.” Śleper-początkujący górnik”…

… Pod czujnym okiem przewodnika-przodowego w górniczym stroju szliśmy zaopatrzeni w hełm górniczy, lampę i pochłaniacz podziemnym wyrobiskiem. Poczuliśmy się jak prawdziwi górnicy, jadący na szychcie do ściany wydobywczej odkrywając podziemny świat. Nauczyliśmy się obsługi autentycznego sprzętu. Niezapomnianych emocji dostarczyła wędrówka-zejście w głąb wyrobiska nachylonego pod kątem 18 stopni tzw. upadowa kamienna. Poznaliśmy jak w prosty sposób zabezpieczano wyrobiska przed wybuchem pyłu węglowego. Poznaliśmy i zapamiętali co to jest spag, strop i ociosy. Dowiedzieliśmy się do czego w kopalni służą sejsmometry i sejsmografy.

Odkrywając podziemny świat , przeżyliśmy niezapomnianą przygodę którą poczuliśmy w nogach, zobaczyli w świetle lampy i unoszącego się pyłu.

Z dyplomami Młodego Górnika będziemy pamiętać, że „Górnik to fachman od roboty a nie od pilnowania czy czegoś takiego. Górnik zna się na robocie wie czym się jom je, jak do niy podejść, co robić”.


Elżbieta Duda (wychowawczyni klasy 2h)