You are currently viewing Moja babcia i mój dziadek!

Moja babcia i mój dziadek!

„Moja babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie.
Dziadek mnóstwo zna zagadek, babcia bajkę nam opowie.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada, moja babcia i mój dziadek.”

Z okazji tego wspaniałego święta uczniowie klas 1a, 1b, 1c przygotowali wraz z wychowawczyniami piękną akademie na którą przybyli najważniejsi goście: babcie, dziadkowie, prababcie i pradziadkowie. Po akademii każda klasa udała się do swojej sali na dalsze świętowanie przy odrobinie słodkości.

mgr Agnieszka Dzięgiel
mgr Monika Kyrc
mgr Małgorzata Leśniowska