You are currently viewing Muuuusica ars amaaaaaaaaaaaanda !

Muuuusica ars amaaaaaaaaaaaanda !

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu koncertów w Filharmonii Krakowskiej. Szczegóły zobacz tutaj

Więcej informacji – vide zakładka pt. Szkolne wyjścia.

M. Pająk-Wilk i J. Pokuta