You are currently viewing Najmłodsi recytują.

Najmłodsi recytują.

Dnia 16 listopada 2017 r. oraz 23 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski pod hasłem: „Polscy poeci dzieciom”. Z powodu dużego zainteresowania uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach: kategoria klas I i IV.
Celem konkursu było kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci.
Młodzi artyści z wielkim zapałem i wielkim przejęciem zaprezentowali wybrane wiersze polskich poetów, a wykonane do utworów ilustracje wzbudziły zachwyt organizatorek konkursu.

Jury w składzie: p. Katarzyna Kosowska-Baczyńska, p. Adriana Łukaszyk, p. Maria Pająk-Wilk wyłoniło następujących zwycięzców:

I kategoria wiekowa – klasy I:

· I miejsce – Anna Madeja (klasa Ib),

· II miejsce – Inga Knapik, Olaf Knapik (klasa Ic),

· III miejsce – Aleksandra Fluda (klasa Ia).

Wyróżnienia: Maria Niewadzi (klasa Ib), Adrianna Mróz, Magdalena Mróz (klasa Ic).

II kategoria wiekowa – klasy IV:

· I miejsce – Mateusz Klimek (klasa IVb),

· II miejsce – Dawid Hankus (klasa IVb),

· III miejsce – Anna Mikoś (klasa IVb).

Wyróżnienia: Emilia Przechrzta (klasa IVa), Natalia Koczwara (klasa IVa), Paweł Nowak (klasa IVa).

Ocenie podlegało: opanowanie pamięciowe utworu, dobór repertuaru, dykcja, interpretacja, umiejętności aktorskie (sposób zachowania na scenie, gestykulacja, mimika) oraz rekwizyty i strój.

Prace plastyczne wszystkich uczestników konkursu zostały wyeksponowane w świetlicy szkolnej.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas przedstawienia jasełkowego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy z gratulacjami.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Adriana Łukaszyk