„Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości”

10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, cała nasza szkolna społeczność spotkała się podczas uroczystej akademii, świętując 96 rocznicę powrotu niezawisłego Państwa Polskiego na mapę Europy.

Uczniowie klasy III a przedstawili, przygotowane pod kierunkiem Pani Lucyny Grochal, przedstawienie, które w symbolicznej formie ukazało dzieje upadku i odrodzenia Rzeczypospolitej.

Uzupełnieniem przedstawienia była prezentacja multimedialna z najważniejszymi momentami polskiej historii. Szczególne miejsce przypadło tu głównym twórcom niepodległości – Józefowi Piłsudskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Wincentemu Witosowi, jak również walce o utrwalenie państwa i jego granic – wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniom śląskim oraz wielkopolskiemu.

Jak zwykle, o godną oprawę akademii zadbał nasz szkolny chór pod kierunkiem Pani Jadwigi Szado. Szczególnie pamiętnym momentem był zwłaszcza występ Jakuba Konopki z klasy III g, laureata wielu konkursów gry na rogu myśliwskim, który rozpoczął akademię od zaintonowania Boże coś Polskę.

Koło Dziennikarskie