Niezawodni

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”

Jan Paweł II

Przez wiele (12) lat Zarząd Samorządu Uczniowskiego prowadził (niestety do roku szkolnego 2018/2019) konkurs, wyłaniający niezawodnego ucznia i niezawodną klasę w naszej szkole. Jego głównym kryterium była nie średnia w nauce, ale działalność dla drugiego człowieka, szkoły i środowiska. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierał naszych „Niezawodnych”.

Od roku szkolnego 2014/15 był realizowany również konkurs wyłaniający niezawodnego nauczyciela. W tworzeniu jego regulaminu brali udział sami uczniowie, a niezawodny nauczyciel otrzymywał Nagrodę Dyrektora.

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł:

NIEZAWODNEGO NAUCZYCIELA otrzymała
Pani Monika Płoszaj-Stan

NIEZAWODNEGO UCZNIA otrzymał
Dawid Hankus z klasy 5b

NIEZAWODNEJ KLASY przypadł po raz kolejny
klasie 5b
(wychowawczyni – Pani Magdalena Parszywka”)

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !