You are currently viewing Nowe książki w Zerówce

Nowe książki w Zerówce

Miło nam poinformować, że zakupiliśmy dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego SP1 nowości wydawnicze – łącznie siedemdziesiąt dwie książki. Zakup był możliwy dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków budżetu państwa w wysokości 1500 złotych na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego. Ponadto na realizację działań promujących czytelnictwo, m.in. na zakup nagród książkowych dla dzieci biorących udział w konkursach przeznaczono 375 zł.
Książki przekazano do Oddziału Przedszkolnego na początku grudnia 2022 r. Dzieci z ciekawością zaglądały do paczek z książkami. Najwięcej radości sprawiły baśnie, legendy oraz opowiadania inspirowane klasycznymi baśniami. Bardzo podobały się też opowiadania z życia przedszkolaków, zbiory wierszy, pozycje książkowe o emocjach, przyrodzie, zwierzętach, historii, tematyce świątecznej, książki obrazkowe i interaktywne.
Mamy nadzieję, że zakup tych nowości przyczyni się do rozwijania pasji czytelniczych…

Biblioteka szkolna